ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 9/5/22 ΕΩΣ 15/5/22

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

0645

0830

0645

0830

0645

0830

0645

0830

0645

0830

0800

1000

0800

0930

1630

1800

1630

1800

1630

1800

1630

1800

1315

1600

1630

1800

1630

1750

1730

1930

1930

2050


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 16/5/22 ΕΩΣ 22/5/22

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

ΜΑΡ

ΡΑΦ

0645

0830

0645

0830

0645

0830

0645

0830

0645

0830

0800

1000

0800

0930

1630

1800

1630

1800

1630

1800

1630

1800

1315

1600

1630

1800

1630

1750

1730

1930

1930

2050