ΣΦΥΡΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

02

02

ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΨΟΣ1,87

ΒΑΡΟΣ80

ΘΕΣΗGUARD

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Player Gallery