ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

03

03

ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΥΨΟΣ1,80

ΒΑΡΟΣ78

ΘΕΣΗGUARD

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Player Gallery