ΚΑΡΥΚΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

10

10

ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΨΟΣ1,78

ΒΑΡΟΣ85

ΘΕΣΗ Guard – PLAYMAKER

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Player Gallery