ΣΤΡΑΓΑΝΙΩΤΗΣ

ΘΑΝΟΣ

10

10

ΣΤΡΑΓΑΝΙΩΤΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΥΨΟΣ1,80

ΒΑΡΟΣ80

ΘΕΣΗPLAYMAKER

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Player Gallery